skigeilo-utvikling

Arbeid i sommerferien

2023-06-30
Informasjon til de som skal tilbringe sommeren til fjells.

Planlegger du å tilbringe sommeren til fjells? Nedenfor er informasjon om når det blir arbeid på de ulike prosjektene.

Vestlia
Arbeidene i Vestlia trappes noe ned gjennom sommerferien. For å sikre at vi kommer i mål med deler av arbeidet før sesongen starter, må vi allikevel holde noe arbeid i gang. Uke 28 og 29 blir det noe arbeid i området. Dette dreier seg i hovedsak om grøftearbeid og minst mulig støyende arbeid. Det blir heller ingen flere sprengninger før i august. Uke 30 og 31 vil det være stille i området, mens EGS har ferie. 

Kikut Alpin Lodge
Veidekke tar ferie i uke 28-30, og det kommer ikke til å være noe arbeid under denne perioden. Det kan være noe mindre enklere arbeid som legging av parkett og montering av kjøkken i enkelte leiligheter. Dette vil være lite sjenerende. EGS som er grunnentreprenør i prosjektet tar ferie i uke 29-31, som vil si at disse vil være tilstede i uke 28. Arbeidet som EGS skal utføre er planering innvendig i garasje 1, som vil dreie seg om en minigraver og to mann. Siden dette er i garasjen bør det ikke være mye støy. 

Det har vært en intensiv periode nå for å fullføre så mye utomhus som mulig før ferien. EGS har stått på og det er lagt matjord og sådd på store deler av prosjektet.

Kikut Chalet
For å sikre fremdrift i prosjektet er vi helt avhengig av å arbeide gjennom ferien. Arbeidet som skal gjennomføres er primært innvendige og utvendige tømrerarbeider. Det kan også være noe arbeid på garasje som tekking og tilbakefylling av lette masser. Det etterstrebes å holde arbeidet usjenerende og all arbeid skal avsluttes senest 17:00. Det er ingen arbeider i helgene. 

Åpenhetsloven
Vesleslåttvegen 11, 3580 Geilo, Norge

Foto: Paul Lockhart | Powered by Plyo