skigeilo-utvikling

Samling av alpinturismen på Geilo!

2024-03-26
Slaatta Skisenter og SkiGeilo driver hver sine alpinanlegg med tilhørende virksomhet på Geilo. Som et ledd i å styrke alpinturismen, har selskapene utvidet sitt samarbeid med formål om at partenes alpinanlegg skal markedsføres og fremstå som ett felles alpinprodukt under merkevarenavnet SkiGeilo.

- Dette vil bety mye for SkiGeilo sin satsing for fremtiden. Slaatta er et tradisjonsrikt område i alpinbyga Geilo sin historie og passer godt med barne-og familiesatsingen til SkiGeilo. Ikke minst ser vi frem til å samarbeide tettere med våre kollegaer, som bærer med seg kompetanse og engasjement for gjesten og gjesteopplevelsen på Geilo, sier Arne Pålgardhaugen, styreleder i SkiGeilo.

Slaatta vil videreføre skiskolen og skiutleien med base på Slaatta, og markedsføre seg i egne kanaler. Slaatta sin skiskole vil drive undervisning i hele alpinanlegget.

Hva betyr det i praksis?
All markedsføring av alpinproduktet på Geilo vil bli under merkenavnet SkiGeilo på SkiGeilo sine nettsider, sosiale medier og øvrige markedsføringskanaler. Slaatta vil fremstå som et av baseområdene i SkiGeilo på linje med Vestlia, Kikut og Havsdalen. Det vil også bli et utvidet samarbeid om viktige driftsrelaterte oppgaver fra og med sesongen 24/25. Skipasset vil selges av SkiGeilo, og med feriereiser til Geilo hos Geilo Booking. Skipasset vil også kunne kjøpes over disk på Slaatta, Havsdalen og i Vestlia som før. Slaattastugu vil en fortsatt få velkjente bakervarer i en lun atmosfære.

Alle som jobber i alpinanlegget og serveringssteder vil ha felles SkiGeilo-uniformer eller bekledning.

Alpinturisme på Geilo
Alpinbygda Geilo er 150 år, og samarbeidet mellom Slaatta og SkiGeilo vil bidra til å skape ny reiselivshistorie i tråd med Reislivsstrategien 2030 for Geilo, der alpinturisme er fremhevet som en hovedinndriver av besøkende.

Alpinturisme er det virksomhetsområde som kan skape store volum inn til destinasjonen. SkiGeilo har utviklet nødvendig infrastruktur og kvalitet som gjør Geilo nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig.
(Side 24 i Reiselivsstrategien)

Reiselivet er en av de viktigste næringene i Hol kommune. Tilreisende la igjen nærmere 1,1 milliard kroner i Hol kommune i 2019. Sysselsettingen i reiselivsnæringen står for 48% av den totale sysselsettingen. Reiselivet og de relaterte næringene la i 2019 grunnlag for 840 arbeidsplasser i kommunen. 70 prosent av disse genereres i reiselivsnæringen.
(Menon 2019, Reiselivsstrategien Geilo 2030)

Om SkiGeilo
Siden SkiGeilo ble etablert i 2017 og samlet alpinanleggene, er det investert mer enn 200 millioner kroner i oppgradering av heisene, bygningsmassen og alpinbakkene. Geilo i dag har alpinanlegg med konkurransedyktig, internasjonal standard.

SkiGeilo har etablert en organisasjon for å sikre en kostnadseffektiv og funksjonell drift av alpinanlegget på Geilo. I september 2023 overtok SkiGeilo eierskapet av Geilo Booking for å styrke det lokale reiselivet med transport, opplevelsesbedrifter, hotell- og overnattingsbedrifter og utleie av private fritidsboliger, blant annet for å understøtte den planlagte utenlandssatsingen.

Reiseliv er Norges nye eksportnæring
Regjeringen har nylig vedtatt at reiseliv er den neste nasjonale eksportsatsingen.

Under åpningen av Eksportkonferansen 2024 i Munchmuseet 12. mars, sa næringsminister Jan Christian Vestre at Norge kan bli en verdensledende destinasjon for bærekraftig turisme. - Bærekraftige, norske alpinanlegg må bli en viktig del av eksporten av norsk reiseliv, sa NHO sjef Ole Erik Almlid. Han sa at omsetningen fra utenlandske turister kan øke med nesten 70 prosent i dette tiåret, dersom staten hjelper næringen med å markedsføre Norge som et grønt og bærekraftig reisemål. NHO fremhevet at Norge må løftes sammen for å stå styrket inn mot regjeringens nye eksportstrategi. Det nye samarbeidet på Geilo mellom SkiGeilo og Slaatta Skisenter må sees også i denne sammenhengen. 

Kontaktpersoner:
Arne Pålgardhaugen, styreleder SkiGeilo. Telefon +47 951 65 200
Helge Otto Mathisen, SkiGeilo. Telefon +47 992 23 330

Åpenhetsloven
Vesleslåttvegen 11, 3580 Geilo, Norge

Foto: Paul Lockhart | Powered by Plyo