skigeilo-utvikling

Geilo Taubane
- i ny drakt, i ny tid

«Det er mogleg det kan gå an å tenkje seg Geilo utan Geilo Taubane,
men lett er det ikkje.»

- Arne Skogheim, tidligere ordfører Hol Kommune

Historien til Geilo Taubane er på mange måter historien om turismens utvikling på Geilo. Da taubanen stod klar i 1954 ble plutselig Geilo sett på som en internasjonal skidestinasjon. Ringvirkningene fra taubanen var enorme for Geilo som bygd. Nye arbeidsplasser og servicetilbud ble en direkte konsekvens. I løpet av årene fraktet den gamle taubanen over 40 millioner passasjerer, fra nærmest midt i sentrum og opp til Geilohovda. Men i 2011 var det stans. Etter 57 års drift kjørte taubanen sin siste tur.

Nå er det igjen på tide å skape historie. Denne gangen er målet å styrke fjelldestinasjonen Geilo til et utgangspunkt for fantastiske opplevelser – året rundt. 

Foto: Arne E. GrøvoFoto: Arne E. Grøvo

En ny taubane fra Geilo Stasjon, opp til Geilohovda og videre helt inn til Havsdalen, vil gi Geilo som destinasjon et enormt løft. Vi ønsker at den skal føre til en oppblomstring av aktivitet og kommersielle tilbud i sentrum, som igjen betyr flere arbeidsplasser. Taubanen vil skape en ny reiserute mellom Geilo og Havsdalen, som igjen betyr at man enkelt kan komme seg tur retur sentrum uten bil. Folk – uansett fysisk nivå, får direkte tilgang til høyfjellet og nasjonalparken. Et fjell- og kulturlandskap med et levende stølsliv og fantastiske aktivitetsmuligheter. Vi gleder oss til å bygge den nye taubanen i samme trasee, som var selve grunnlaget for utviklingen på Geilo. Et konsept uten sidestykke!

Tidlig skisse av fasadenTidlig skisse av fasaden
youtube_video_preview

Konsept og funksjon for nye Geilo Taubane

Nordic – Office of Architecture er vinneren av arkitektkonkurransen, og det kontoret vi ønsker å samarbeide videre med. Nedenfor er konseptet Nordic har presentert for oss. Dette er grunnlaget for videre utvikling av prosjektet.

Taubanebygget

Geilo Taubane er fremstilt som et symbolbygg, hvor det er tydelige tanker om en grønn korridor og åpen sikt gjennom prosjektet opp mot fjellet. 

Når du ankommer toget fra Oslo, Bergen eller Hallingdal, skal du tydelig kunne se Geilo Taubane, og forstå at dette er en inngang til fjellet. Nesten tørrskodd kan du bevege deg over den nye gangbrua, det bilfrie torget og inn i taubanebygget. Her vil det bli utleieleiligheter, skiutleie, skilockers, garderober, kafé og mulighet for andre butikker og tilbud. Vi ønsker å skape en god og autentisk gjesteopplevelse, med historien til Geilo Taubane som bakteppe. 

De myke trafikantene har prioritet i prosjektet. Ved Geilo Taubane vil det bli fotgjengere, syklister, alpinkjørere, langrennsløpere, personer med barnevogn eller i rullestol. Torget foran taubanebygget vil være bilfritt, og det vil være en bilfri adkomst helt fra Geilo Stasjon, og landets to største byer – Oslo og Bergen. Geilo Taubane knyttes naturlig til trafikknutepunktet Geilo Stasjon, og det legges derfor ikke opp til dagparkering.

Illustrasjon av fasadenIllustrasjon av fasaden
Plassering av funksjonerPlassering av funksjoner
 Myke trafikanter har prioritet i prosjektet Myke trafikanter har prioritet i prosjektet
Bilfritt torg foran taubanebyggetBilfritt torg foran taubanebygget
Fantastisk utsikt ut over GeiloFantastisk utsikt ut over Geilo
Utsnitt av taubanebyggetUtsnitt av taubanebygget
Romslig ute- og innearealRomslig ute- og inneareal
Spektakulær utsikt på vei opp til GeilohovdaSpektakulær utsikt på vei opp til Geilohovda

Ved midtstasjonen på Geilohovda vil vi tilrettelegge
for nye nasjonalparkopplevelser


Naturen er en av de sterkeste driverne for å besøke Geilo. Geilohovda vil være et naturlig utgangspunkt for både korte og lange turer med utsikt til Hallingskarvet. På toppen ønsker vi å beholde fjell og kulturlandskapet, og samtidig skape et sted du kan være. Det vil etableres turveier for gående og syklende, og lages en fjellpark med bademuligheter, sitteplasser, utsiktspunkt, spisemuligheter på restauranter og mer. På Geilohovda og i Havsdalen er det et aktivt stølsmiljø, med beitende dyr og produksjon av lokale spesialiteter. Dette er et svært viktig bidrag, og det vil være helt naturlig å etablere korte turer med stølsbesøk fra Geilohovda. Vi har også Geilotoppen restaurant som fortjener å komme i drift igjen. Her er det lange tradisjoner, og en fantastisk utsikt over Geilo. Naturfølelsen på Geilohovda vil ikke forsvinne - vi vil derimot legge til rette for at flere skal kunne oppleve fjellet og utsikten til nasjonalparken. Vi ønsker å etablere god informasjon om hva du ser i utsiktsbildet, historiefortelling om utvikling fra fangstgroper til turistattraksjon, og ikke minst vær varsom informasjon om hvordan du skal behandle naturen vår.

Illustrasjon av GeilohovdaIllustrasjon av Geilohovda

Endestasjon i Havsdalen

Endestasjonen til Geilo Taubane vil være i Havsdalen. Det betyr at du kan sette deg på toget fra Oslo eller Bergen, og komme deg tørrskodd til Havsdalen. Slik kan også hytte- og leilighetseiere enkelt komme seg tur retur sentrum uten bil. Havsdalen er et populært utfartspunkt for ski og vandring, og Geilo Taubane gir deg mulighet til å starte fjellturen allerede i Geilo Sentrum. 

Taubanen vil gi et grunnlag for en ny og etterlengtet utvikling i Havsdalen. Ved utviklingen av Geilo Taubane vil den gamle bygningsmassen, som Havsdalskroa, skiutleie og verksted/garasje etter hvert måtte vike plass for mer effektive og moderne installasjoner. Her vil det bli muligheter for nye restaurantbygg med inne- og uteservering, fritidsleiligheter tilrettelagt for utleie, og til og med et moderne høyfjellshotell. Det vil også bli tilrettelagt for parkering under bakken. 

Havsdalen har et unikt potensiale som et attraktivt og fjellnært baseområde. Vi gleder oss til å knytte Havsdalen enda nærmere Geilo, og videreutvikle området med fokus på tradisjoner og særpreg. Med tilknytning til Geilo Taubane mener vi at det ikke finnes noe tilsvarende her i landet. Dette er en helt unik mulighet for Geilo som reiselivsdestinasjon!

Skisse av taubanelinjen over Geilohovda og ned til HavsdalenSkisse av taubanelinjen over Geilohovda og ned til Havsdalen

Tidslinje 

Nye Geilo Taubane vil igjen være en milepæl for utviklingen på Geilo. Det er for oss viktig å gjennomføre en transparent prosess, med mulighet for medvirkning og innspill fra lokalbefolkning, hytteeiere, besøkende, næring og flere. Vi håper dette vil skape lokalt eierskap og engasjement.

2021

 • Arkitektkonkurranse

  I mars ble det gjennomført en arkitektkonkurranse hvor fire anerkjente kontor deltok. Nordic – Office of Architecture sin plan for funksjon og konsept ble valgt.
 • Bærekraftsworkshops

  Fire workshops med ulike deltakere fra lokalsamfunnet. Sammen besvarte vi 233 spørsmål som vil gjøre Geilo Taubane bedre knyttet til mulighetene som ligger i bærekraftig utvikling.
 • Visit Geilos strategiprosess:
  Geilo 2023/2030

  Deltakende i Geilo 2030, delprosjekt «Sentrum, infrastruktur og taubane» fra høst 2021.
 • 7. oktober kunne vi endelig vise frem vår visjon for nye Geilo Taubane! Klikk på tittel for å se film.

2022

 • 18. februar hadde vi workshop med aktuelle aktører om lokalmat, stølsdrift og Geilohovda. Trykk på tittel for referat.
 • 25. februar hadde vi workshop med aktuelle aktører om tettstedsutvikling, bolyst og hyttevel. Trykk på tittel for referat.
 • Utviklingsfasen

  Fra februar og utover er prosjektet i en utviklingsfase hvor kabinheisen prosjekteres, taubanebygget videreutvikles og mulighetene på Geilohovda kartlegges.
 • 18. mars hadde vi workshop med aktuelle aktører om sentrumsutvikling, handel og hygge. Trykk på tittel for referat.
 • Årsmøte Geilo Velforbund

  Informasjons- og dialogmøte 11. april.

2023

 • Planinitiativ

  Planinitiativ sendt til Hol Kommune sommeren 2023.

Historiske foto

Foto: Arne E. Grøvo og Hol Bygdearkiv

Har du innspill eller kommentarer?
Vi vil gjerne høre fra deg.

Vil du motta nyhetsbrev fra oss?

Åpenhetsloven
Vesleslåttvegen 11, 3580 Geilo, Norge

Foto: Paul Lockhart | Powered by Plyo