skigeilo-utvikling

Fremtidige planer for Vestlia 

Vi er glade for at vi endelig kan realisere vår visjon for Vestlia-området! Arealene ble avsatt som reiselivs- og aktivitetsområde allerede i kommunedelplan for Geilo i 2010. Området strekker seg fra dagens baseområde i Vestlia, til den gamle skytebanen, rundt skytebanen og terrenget opp lia mot Kikut. Det er et stort areal som vil utvikles over mange år.

Viktige målsetninger for utviklingen i Vestlia:
  •  Styrke Geilo sin satsning på helårsaktivitet.
  •  Styrke Geilo sin satsning på langrenns- og alpinproduktet.
  •  Styrke reiselivsnæringen på Geilo og i Hol kommune.
  •  Styrke eksisterende handel- og servicenæringer, og danne grunnlag for nye.
  •  Styrke allerede etablerte lokale aktivitets-og servicetilbud.
  •  Skape grunnlag for lokal arbeidskraft og nye helårs arbeidsplasser.
  •  Tilrettelegge for økt tilbud i midtuke, i periodene utenom de store høytidene og feriene.
  •  Utvikle et variert overnattingstilbud med enheter tilrettelagt for utleie sentralt på Geilo.
  •  Utvikle nye hotellrom med tilhørende servicefunksjoner på sikt.
  •  Styrke grunnlaget for felles salgs- og bookingløsninger gjennom Geilo Booking.
  •  Bygge nye opplevelses- og aktivitetstilbud både sommer og vinter.
  •  Videreutvikle eksisterende aktivitetstilbud.
  •  Utvikle et attraktivt, sentralt og kompakt reiselivsområde med gangavstand til Geilo
      Sentrum og Geilo Stasjon.

Ny skiarena med store muligheter
Det planlegges ny stolheis, tilbringerheiser og skibånd fra den gamle skytebanen, som vil knytte det nye baseområdet sammen med resten av alpinproduktet. Her vil det bli en ny og lang alpinløype helt fra Kikut, samt flere brede og fine alpinløyper som passer for hele familien. Nederst vil det bli en stor skiarena med skileik- og barneområder, mulighet for arrangementer og mer. Dette vil knyttes sammen med dagens barneområde i Vestlia.

Bedre tilgjengelighet til langrennsløyper
Geilo er et fantastisk område også for skiturer. I Vestlia vil tilgjengeligheten til langrennsløypene bli styrket med blant annet bygging av ny skibro over Bakkestølvegen. Ny helårskryssing over fjorden ved Solli vil også korte ned avstanden til Geilo Sentrum betydelig.

Fritidsenheter for salg og utleie
Videre opp mot Kikut, ligger områder for utvikling av fritidsenheter både for salg og utleie, sammen med flere hyttetomter med Geilos aller flotteste beliggenheter. Tomtene får storslått utsikt mot Geilo og Ustedalsfjorden, og de fleste enhetene vil få direkte utsikt til Hallingskarvet.

Utbedring av eksisterende infrastruktur på Geilo
I forbindelse med utviklingen av Vestlia, vil vi få anledning til å bidra til å utbedre den eksisterende infrastrukturen på Geilo. Dette vil blant annet omfatte vann- og avløpssystemer, rundkjøring, veier og gangveier. De nye områdene for fritidsboliger vil skape rom for moderne trafikkløsninger, med fokus på romslige gang- og sykkelveier som vil styrke en grønn mobilitet i området.

Hvor er vi nå? 

Arbeidet med miljøoppryddingen av den gamle skytebanen i Vestlia ble igangsatt 1. april 2022 og pågikk gjennom sommeren. Øvrige arbeid med den interne infrastrukturen som omfatter vei, vann og avløp, ble startet opp i midten av mai 2022 og vil pågå frem til desember 2023.

Mye arbeid gjenstår med å sy sammen det langsiktige bildet i området, hvor funksjonalitet og logistikk blir minst like viktig som det rent estetiske.

SkiGeilo Lodge – The Slope

SkiGeilo Lodge – The Slope blir starten på realiseringen av Vestlia reiselivsområde! Det nye tilbudet blir et komplett alpinresort, som vil sikre et betydelig antall nye, lønnsomme alpine senger for utleie, og samtidig bidra til å styrke helårsturismen i Hol Kommune. 


Hold deg oppdatert

post@skigeiloutvikling.no | Vesleslåttvegen 11, 3580 Geilo, Norge

Foto: Paul Lockhart | Powered by Plyo